دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

جایگزینی مگنترون مایکروویو
ماکروفر
علیرضا اکبری

جایگزینی مگنترون مایکروویو

جایگزینی مگنترون مایکروویو . درست نخواهد بود اگر بگویید مایکروویو قلب آشپزخانه است. مگنترون قلب مایکروویو است. بنابراین یک مورد تعویض مگنترون مایکروویو در موارد

ادامه مطلب »