دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

علت اصلی تعویض ماکروفر
ماکروفر
علیرضا اکبری

علت اصلی تعویض ماکروفر

در علت اصلی تعویض ماکروفر البته، همه نقص های مایکروویو به منظور برطرف شدن نبود. هزینه کم مایکروویو جدید همراه با هزینه بالقوه انباشت قطعات

ادامه مطلب »