افزایش عمر مفید ماکروویو
ماکروفر
علیرضا اکبری

افزایش عمر مفید ماکروویو

چگونه عمر مایکروفر را طولانی تر کنیم مایکروویوهای بیش از برد در کابینت تعبیه شده و به دیواره پیچ می شوند، بنابراین تعویض یکی از

ادامه مطلب »