استاندارد ایمنی اجاق مایکروویو
دسته‌بندی نشده
علیرضا اکبری

استاندارد ایمنی اجاق مایکروویو

استاندارد ایمنی اجاق مایکروویو FDA از طریق مرکز خود برای تجهیزات رادیولوژی و بهداشت (CDRH) استانداردهای عملکرد محصولات الکترونیکی را تنظیم و اجرا می کند

ادامه مطلب »