گرم نشدن ماکروویو
ماکروفر
علیرضا اکبری

گرم نشدن ماکروویو

در گرم نشدن ماکروویو اگر اجاق مایکروویو شما گرم نمی شود، احتمال سوختن دیود ولتاژ یا سو عملکرد آن زیاد است. با این وجود، در

ادامه مطلب »