عدم فویل در مایکروویو

چرا نباید فویل آلومینیومی را در مایکروویو قرار داد این یک واقعیت است که مایکروویو بهترین اختراع قرن بیستم است و در میلیون ها خانه

ادامه مطلب »