دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

دکمه تنظیم ماکروویو
ماکروفر
علیرضا اکبری

دکمه تنظیم ماکروویو

آیا مایکروویو دکمه تنظیم مجدد دارد؟ اکثر اجاق های مایکروویو شامل دکمه تنظیم مجدد نیستند. با این وجود می توانید مایکروویو خود را به یکی

ادامه مطلب »